وارد حساب Google Analytics خود شده و یک پروفایل برای سایت خود ایجاد نمایید سپس کد تجزیه و تحلیل گوگل را دراینجا وارد نمایید." id="input-google-analytics" class="form-control">

NPU PROFIL

NPU PROFIL

YILDIZLAR co. is a reliable source of superior quality, light-weight UPN Steel Channels in a variety of different sizes, maintaining extremely close dimensional tolerances and accurate mechanical properties. Built to international specifications, UPN Steel Channels are found to be best suited for applications that require a strong steel framework, like warehouses etc.

Steel Channel Standards is the main decisive factors / requirements by International for infrastructure. Several international standards are available with FNT including GOST 8240: 1997 and : DIN 1026-1: 2009.

European standard channels

Dimensions: DIN 1026-1: 2009,

Tolerances: DIN EN 10279: 2000

Surface quality: EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

h = Height of Beam  b = Flange Width  tw= Thickness of Web  tf = Flange Thickness  r1 = Root Radius  r2 = Toe Radius

 

 

Russian standard channels

Dimensional Specifications: GOST8240-97

Material Specifications:  ST 3sp or ST 5sp or Equivalent acc. to standard GOST 380-94

h = Height of Beam  b = Flange Width  tw= Thickness of Web  tf = Flange Thickness  r1 = Root Radius  r2 = Toe Radius